Van de Voorzitter....

Verder bouwen aan de club! De zomer zit erop, maar zal toch bij velen herinneringen oproepen aan warmte. Warmte tijdens de diverse toernooien, maar ook warmte tijdens de vakantie. Terugkijkend op de laatste clubkampioenschappen is mij een aantal zaken opgevallen. Naast de spannende wedstrijden en de gezelligheid is toch ook de deelname opgevallen. Met 83 spelers op zich niet slecht, maar velen kennen ook nog wel de clubkampioenschappen van jaren geleden waar zomaar meer dan 100 spelers aan meededen. In het verlengde hiervan valt met name de geringe deelname van onze zestig plussers op en die van nieuwe leden. Overigens niet alleen bij de clubkampioenschappen, maar ook bij onze open toernooien en andere evenementen. Hier kunnen we als club nog flinke stappen maken. Ligt deze actie bij een paar personen? Nee dat denk ik niet. Uiteraard gaan we bekijken of we specifieke acties dienen in te zetten, maar nog meer zit ik te denken aan alle huidige actieve leden. We kunnen er met elkaar voor zorgen dat ook de minder actieve leden betrokken blijven. Spreek ze aan, spoor ze aan, trek ze het drempeltje over om wel deel te nemen aan de diverse activiteiten. Hierdoor bereiken we dat de club nog meer gaat bruisen en het fundament van onze club nog steviger wordt. Ik nodig iedereen uit zich de komende tijd hiervoor in te zetten, zodat we met zijn allen verder bouwen aan onze mooie club.

Nieuws overzicht