Het is bijna zover: LED Verlichting!

Inmiddels kunnen we jullie melden dat de LED-verlichting op ons park op korte termijn geïnstalleerd gaat worden. Tijdens de ALV hebben we jullie hierover geïnformeerd en de plannen toegelicht. Mede dankzij substantiële bijdragen van het Ministerie van VWS en het Rabofonds Gelderse Vallei kunnen we het plan nu gaan uitvoeren. Daarmee realiseren we, naast de zonnepanelen en andere maatregelen, een verdere verduurzaming van ons park. Tevens gaat dit ons spelplezier in de avond vergroten! 

De voorbereidingen zijn getroffen, de masten zijn gekeurd en in samenwerking met onze partner Sportstroom zal de verlichting worden geïnstalleerd. De installatie vindt plaats op maandag 1 en dinsdag 2 april.  LET OP: op die dagen kan er overdag niet worden gespeeld. ’s Avonds kunnen de banen wel worden bespeeld. Heb je hierover nog vragen, laat het dan even weten.

Namens het Bestuur,

Hein van Beek

Nieuws overzicht