Uitslag stemming Parkrenovatie & Padel en Statutenwijziging

Beste leden,

Hartelijk dank voor jullie stemmen! In totaal hebben er maar liefst 116 leden gestemd.

Parkrenovatie & Padel: van de 116 stemmen hebben maar liefst 111 leden een positieve stem uitgebracht voor de aanleg van de Padelbanen en de parkrenovatie, 5 leden hebben een negatieve stem uitgebracht.

Dit betekent dat met 96% aan positieve stemmen we verder gaan met de plannen zoals die zijn gepresenteerd. We houden de leden via de diverse nieuwskanalen op de hoogte en zullen waar nodig een beroep doen om leden om samen met de padelcommissie het plan nader uit te werken

De komende periode zullen we gaan gebruiken om de vergunningen en financiering rond te krijgen zodat we z.s.m. kunnen gaan starten met de aanleg van de Padelbanen en starten met de renovatie van het park.

Statuten: van de 116 stemmen waren er 20 tegen en 3 blanco.

Dit betekent dat met 80% aan positieve stemmen het voorstel tot wijziging van de statuten is hiermee goedgekeurd.

 Het Bestuur

Nieuws Overzicht