van de voorzitter

In een nieuw jaar hoop je vaak op nieuwe ontwikkelingen en positiviteit. We zitten inmiddels in februari en gelukkig kunnen we vaststellen dat dit zeker geldt voor onze club.Na alle beperkingen die we hebben gehad, mogen we eindelijk meer en het lijkt erop dat er steeds meer versoepelingen komen. Wat zou het mooi zijn als we ons oude leventje weer echt terugkrijgen. Wellicht koesteren we dan meer wat we allemaal hadden en konden. Dit zou onze club ook enorm ten goede komen. Nu de kantine weer open mag zie je weer echt gezellige zaterdagen. Lekker een potje spelen voor de Wormshoef Wintercompetitie en daarna gezellig met elkaar nog wat drinken. Wat voelt dat weer ouderwets lekker!Nieuwe ontwikkelingen hebben we ook zeker. Nog steeds kijk ik met veel voldoening terug op de recente stemming voor padel en de statuten. Het aantal van 116 stemmen geeft ook aan dat veel leden zich betrokken voelen bij de plannen en ook hun mening wilden geven. Dan is het nog mooier als een zeer grote meerderheid zich uitspreekt voor padel. 

Dit geeft veel motivatie om nog meer energie in dit project te stoppen samen met de andere projectleden. Recent hebben we door een bedrijf een geluidsrapport laten opstellen om de geluidseffecten van padel op tennisbaan 1 en 2 inzichtelijk te krijgen. Voor ons als club is het erg belangrijk dat het padelgeluid voor omwonenden aanvaardbaar blijft. We hebben daarbij ook gekeken naar een geluidswand en de geluidsreductie die dat zou opleveren. Helaas is gebleken dat het padelgeluid onvoldoende wordt gereduceerd door een geluidswal. Daar komt bij dat we ook aanvullende informatie hebben gekregen van de gemeente die ons noodzaakt om padel op tennisbaan 1 en 2 niet door te zetten. We kunnen de padelbanen immers maar één keer aanleggen en we willen het meteen goed doen waarbij we ook voldoende rekening houden met omwonenden. We zullen daarom een alternatief verder uitwerken. Dit betekent concreet dat we nu kijken naar de ruimte richting de voetbal zonder dat we grond van de voetbal nodig hebben. Hier betrekken we ook baan 3 en 4 in en is een 5e tennisbaan ook nog steeds een doel. Zo op papier een wat lastige uitleg. Dus schroom niet om een van de projectleden aan te spreken zodat we je meer verduidelijking kunnen geven. Voorlopig zullen we dus druk blijven met de exacte locatie van de padelbanen. Daarna kunnen we de benodigde vergunningen gaan aanvragen. We kunnen onze energie de komende periode nog wel kwijt aan dit mooie project die de club ook weer verder de toekomst in moet brengen.

De laatste tijd is er in het nieuws veel te doen om grensoverschrijdend gedrag. Sinds de aantijgingen in the Voice zijn er alweer talrijke nieuwe incidenten bekend geworden. Als club hoop je dat zoiets nooit zal spelen binnen je eigen club. Echter, we mogen ons er ook niet voor afsluiten. Wij hebben op onze club een vertrouwenspersoon, Jet Telgen. Schroom niet wanneer je last hebt van grensoverschrijdend gedrag op wat voor wijze dan ook dit kenbaar te maken, uiteraard gaan we zeer vertrouwelijk met deze informatie om en heeft onze vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Iedereen moet zich op onze club vrij kunnen bewegen en veilig voelen om zo optimaal van onze sport te kunnen genieten en om de sociale contacten met clubgenoten te kunnen hebben. 

Tot ziens op onze club

Gertjan van der Werf

 

Nieuws Overzicht