van de voorzitter

De zomer zit erop en daarmee ook alle toernooien. Het was weer mooi en gezellig om veel mensen bij de diverse toernooien te ontmoeten. Niet alleen in Lunteren maar ook daarbuiten. Je ziet dat daar waar er actieve toernooicommissies zijn de toernooien weer opbloeien en groeien. Dit maakt me extra trots op onze eigen toernooien. We staan al jaren bekend als gezellig, lekker druk en een aardig niveau in de diverse onderdelen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar ook dit jaar hebben onze commissies hier weer heel goed invulling aan weten te geven, geweldig!

Bestuurlijk hebben we de afgelopen zomer ook niet stilgezeten. Zoals jullie weten hebben we de diverse vergunningen aangevraagd voor de padelbanen. Echter, de gemeente heeft nog niet alle adviezen binnen om tot een goed oordeel te kunnen komen. Zij hebben daarom de beslistermijn met 6 weken verlengd. We verwachten nu ergens in oktober uitsluitsel te krijgen. In de tussentijd dienen wij de gemeente nog van extra informatie te voorzien zodat zij een beslissing kunnen nemen. Nog voor de zomer bij de laatste ALV hebben we ook gesproken over het teruggaan naar 1 in plaats van 2 ALV’s. René Nillesen heeft daarop aangegeven dat we niet de juiste procedure hebben gevolgd om dit te kunnen regelen. Hierop hebben we contact gehad met de notaris en met KNLTB juridisch. Ook zij gaven aan dat dit het geval was.  De KNLTB heeft ook aangegeven dat we de eerder gedane stemming over het teruggaan naar  ALV niet moeten negeren. Om deze stemming alsnog officieel te maken dienen wij deze bij de komende ALV in het najaar als bestuur te bekrachtigen. Uiteraard hebben we dit ook met René besproken en tevens hoe we in plaats van een 2e ALV invulling willen geven aan de inspraak avond. Belangrijk daarbij is dat iedereen die wat wil bespreken met het bestuur dat kan doen. Dat kan dan ook in besloten kring en op anonieme basis. Vervolgens zullen we deze onderwerpen nog met iedereen bespreken die die avond aanwezig zijn. Zo willen we ervoor zorgen dat we over alles wat er speelt binnen de club kunnen discussiëren en we ook een breed draagvlak hebben voor het nemen van beslissingen. Bij het uitnodigen voor de ALV en inspraakavond zullen we hier nog op ingaan. Voor degene die alvast de ALV in de agenda willen zetten, deze zal zijn op 22 november. Om te zorgen dat ook toekomstige besturen dit format zullen aanhouden gaan we dit vastleggen in het huishoudelijke reglement. Dit reglement vormt samen met de statuten de kern van regels waar we ons als club, lid en bestuur aan dienen te houden.

Nieuws Overzicht