• Bestuursleden (5 / 6)
 • Hein

  · Algemene zaken
 • Gert-Jan

  · Technische Zaken
 • Gertjan

  · Voorzitter
 • Vacature

  · Vice Voorzitter
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Park en Clubhuis (2 / 2)
 • Coordinator / Inkoop

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Groundsman

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische commissie (8 / 8)
 • Gert-Jan

  · Coordinator
 • Anne

  · Jeugd coordinator
 • Anjo

  · Trainingscoordinator
 • Kristian

  · Toernooien
 • Freerk

  · Activiteiten
 • Competitie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd Cie leden

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Communicatie Commissie (2 / 2)
 • Angélique

  · Coördinator Communicatie Commissie
 • Lid Communicatie Commissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertrouwenscontactpersoon (1 / 1)
 • Vertrouwenscontactpersoon

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden