• Verenigingszaken (1 / 1)
 • Ledenadministratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Bestuursleden (6 / 6)
 • Hein

  · Algemene zaken
 • Niels

  · Penningmeester
 • Gert-Jan

  · Technische Zaken
 • Gertjan

  · Voorzitter
 • Niels

  · Vice Voorzitter
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Park en Clubhuis (2 / 2)
 • Coordinator / Inkoop

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Groundsman

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische commissie (10 / 10)
 • Gert-Jan

  · Coordinator
 • Anne

  · Jeugd coordinator
 • Anjo

  · Trainingscoordinator
 • Corine

  · Toernooien
 • Freerk

  · Activiteiten
 • Competitie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd Cie leden

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Verenigingsfunctionarissen (1 / 1)
 • Hein

  · Vrijwilligerszaken
 • Communicatie Commissie (3 / 3)
 • Angélique

  · Coördinator Communicatie Commissie
 • Kristian

  · Lid Communicatie Commissie
 • Lid Communicatie Commissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertrouwenscontactpersoon (1 / 1)
 • Jet

  · Vertrouwenscontactpersoon
 • Erelid (1 / 1)
 • Erelid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden