van de Voorzitter

En we hebben weer nieuwe hoop. Hoop nu de vaccinaties toch redelijk op gang zijn gekomen dat we snel meer grip krijgen op het aantal besmettingen en daardoor ook op de ziekenhuisopnames, zodat we uiteindelijk terug kunnen naar een normaal leven. Het zegt al genoeg dat ik hiermee begin. Het blijft toch nog dagelijks ons leven beheersen. 

Met het doen van de dagelijkse boodschappen, met een gepland bezoek, met ontvangst van visite en zo kan iedereen een lange lijst voor zichzelf maken.

Toch laten we zien dat we ook redelijk flexibel zijn. De meeste mensen houden zich aan de regels en proberen ondertussen het beste van hun leven te maken. Inmiddels zien we ook aardig wat verschuivingen in de wijze waarop we onze vrije tijd invullen. We zijn meer gaan klussen in en rond het huis, meer gaan wandelen, meer gaan hardlopen en fietsen. En gelukkig zien we ook dat onze mooie club nog steeds nieuwe leden erbij krijgt. Nu het erop begint te lijken dat we richting de zomer ook weer meer op onze club kunnen zijn, wordt het zaak om weer volop te gaan tennissen. Hoe mooi zou het zijn als we weer toernooien kunnen spelen en als de competitie gespeeld kan worden.

Voordat het zover is hebben we nog wel wat dingen te doen. Net voordat corona begon waren we van plan een grote schoonmaak te houden op de club. Het zou mooi zijn als we dat alsnog gaan doen zodra dat kan. Natuurlijk hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten en wordt er nog steeds door deze en gene tijd in de club gestopt. De trainingen worden grotendeels weer gegeven voor de jeugd heb ik recent nog een leuke activiteit langs zien komen en ik zie ook steeds meer mensen weer lekker dubbelen en mixen. Daarnaast is al enige tijd een padelcommissie druk bezig om een eventuele uitbreiding naar padel te onderzoeken. Dit doet zij vanuit verschillende invalshoeken. Waarom zouden we gaan uitbreiden met padel en wat betekent dat voor de club. Wat is er nodig om padel te kunnen introduceren op onze club en hoe kunnen we dat dan het beste doen. Uiteraard zullen we hier nog de nodige aandacht aan besteden en als de plannen redelijk uitgewerkt zijn zullen we die ook aan alle leden voorleggen. Daarnaast heb je recent ook kunnen lezen dat we voornemens zijn om de statuten van de club aan te passen. Deels omdat een nieuwe wet verwerkt dient te worden in onze statuten maar ook omdat we terug willen naar één ALV in plaats van de huidige twee per jaar. 

Overigens zullen we dit ook in stemming brengen in de volgende ALV. Neemt niet weg dat we als bestuur zeker in gesprek willen blijven met iedereen die daar behoefte aan heeft. Mocht de tweede ALV inderdaad wegvallen dan zullen we zeker kijken hoe we op een andere manier een extra contactmoment voor iedereen kunnen inbouwen.

Zoals je merkt hebben we nog veel te doen de komende tijd. Voor de grote schoonmaak rekenen we ook weer op jullie hulp en zodra we weer echt voluit kunnen tennissen rekenen we ook op jullie deelname aan de verschillende activiteiten, toernooien en competities.

Laten we met zijn allen nog volhouden om daarna weer volop van onze mooie tennissport te kunnen genieten.

Tot ziens op het park.

 

De Voorzitter